Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״א בכסלו תש״פ | 19 דצמבר 2019
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

נדה נז

למה הכותים נאמנים על דברים מסויימים ולא על דברים אחרים? מאחר שהכותים מפרשים לפני עור לא תתן מכשול במובן מילולי ולא איך שאנחנו מפרשים, איך אפשר לסמוך עליהם בכלל – אולי מנסים להכשיל אותנו בעבירות? פרק שמיני מתחיל עם עיסוק בכתמים בגוף או בבגד וחשיבות המיקום שלהם. שמואל אומר שכדי להיות טמאה, האשה חייבת שתתהיה לה הרגשה. הגמרא מביאה הרבה קושיות נגדו כולל ממשניתינו ובסוף מסיקה ששמאול דיבר רק על הרובד הדאורייתא אבל מדרבנן, היא טמאה אפילו בלא הרגשה.


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

This post is also available in English

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

נדה נז

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נדה נז


גלול כלפי מעלה