Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ט בניסן תשע״ד | 29 אפריל 2014

ביצה ל


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

להעמיק בדף

דף משלהן- 84

שוגגים ומזידים – דף משלהן 84

חמוטל ושירה מתווכחות האם עדיף להעיר או לשתוק..? "מוטב יהיו שוגגים ולא יהיו מזידים" – מתי הכלל הזה תקף? ומה עושים אם משפריץ לכם הרוטב של הדג על חולצת החג? הגמרא מעלה מצבים בהם עדיף לא להעיר לאנשים שעוברים על איסורים, מחשש שלא יקשיבו  

ביצה ל

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

ביצה לגלול כלפי מעלה