Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ל׳ בניסן תשע״ד | 30 אפריל 2014

ביצה לא


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

להעמיק בדף

דף משלהן- 84

שוגגים ומזידים – דף משלהן 84

חמוטל ושירה מתווכחות האם עדיף להעיר או לשתוק..? "מוטב יהיו שוגגים ולא יהיו מזידים" – מתי הכלל הזה תקף? ומה עושים אם משפריץ לכם הרוטב של הדג על חולצת החג? הגמרא מעלה מצבים בהם עדיף לא להעיר לאנשים שעוברים על איסורים, מחשש שלא יקשיבו  

ביצה לא

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

ביצה לא

גלול כלפי מעלה