Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ה׳ באייר תשע״ד | 5 מאי 2014

ביצה לו


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

להעמיק בדף

גפת בדף היומי

מקח וממכר- גפ"ת 75

מה הבעיה במקח וממכר בשבת? הרי אפשר לבצע פעולה זו ללא שום איסור? ברש"י יש תעלומה משולשת הצטרפו אלינו בפתרונה   מדוע יש איסור על מקח וממכר בשבת ויום טוב? כלל נקוט בידינו בהלכות שבת ויום טוב: לכל איסור יש סיבה – מותר לפעול בשבת ויוט אלא אם כן הדבר נאסר. במקח וממכר אנו נצבות…

דף משלהן- thumbnail 85

חתונה בהפתעה -דף משלהן 85

"למה לא מתחתנים בשבתות? האם זה אסור מהתורה? ומתי זה דווקא כן קרה? חמוטל ושירה עם סיפור מפתיע  

ביצה לו

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

ביצה לוגלול כלפי מעלה