Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ה׳ באדר ב׳ תשפ״ב | 8 מרץ 2022
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י דבי ויוסי גביר לכבוד הרבנית מישל וקבוצת הזום באנגלית של הדרן "תודה על האהבה והתמיכה במשך שנה לא פשוטה!"

חגיגה כז

סיום מסכת חגיגה וסדר מועד מוקדש ע”י לאה גולדפורד לכובד אביה מו פורמן, משה בן מאיר ז”ל. “היה לו שמחת חיים עצומה, מילא כל רגע בצחוק ופעילות. לא היה לו שום פחד. נסע לסין ולדרום אמריקה כשהיה בן 95, והצטרף למשפחתו לטיולים במקסיקו ואלסקה. הוא היה מחויב לעקביות בחייו הארוכים, והייתה לו מדיניות של אף פעם לא לרכל. תכונות אלו ורבות נוספות הועברו אלי, לנכדיו וניניו אשר זכו לגור איתו ב8 השנים האחרונות. אנחנו מתגעגעים אליו מאוד ולא מאמינים שהוא איננו. אני בטוחה שהוא גאה בכל לימוד התורה הנלמד בזכותו, ובמסירותי לדף היומי. כולנו אוהבים אותך, אבא! די נשמה זול האבען אן עלייה.”

סיום מסכת חגיגה וסדר מועד מוקדשים לכבודן של אביגיל, אורלי, חגית, חנה, יוספה, עידית, רותי, ריבקי, רינה, רעות, שיר, שירן, ותהילה. “בוגרות מחזור י”ב של תוכנית קרן אריאל להכשרת יועצות הלכה בנשמת, החוגגות מחר טקס סיום. במהלך הטקס ההסמכה יתקיים סיום על ידי בוגרות ומובילות התוכנית ואורחות נוספות. אנו מתפללות לה’ להיות שליחות נאמנות, כתובת של מאור פנים עם ידע הלכתי שמטיב עם הנשים שפונות אלינו ושנזכה שלא תצא תקלה תחת ידינו, אמן.”

סיום מסכת חגיגה וסדר מועד מוקדש ע”י גילה לויקה לכבוד אמה, ד”ר מריאן סטולץ-לויקה. “היא תמיד מקדישה זמן להרחיב את ידיעותיה התורניות ולחלוק את התובנות העמוקות שלה. תודה לך אמא על זה שחלקת את אהבתך ללמידה והנחלת אהבה זו בכל אחד מילדייך.”

מובא פסוק מיחזקאל מא:כב כדי להראות שהשולחן נחשב לעץ למרות שהוא מכוסה זהב. הפסוק שם פותח וקורא לשולחן “מזבח” ומסתיים עם “שולחן”. ניתן ללמוד מכאן שכאשר אין בית המקדש, השולחן הוא המזבח שלנו, כלומר פתיחת שולחננו לאורחים היא הדרך שלנו לקבל כפרה. לכל הכלים בבית המקדש יש כלים תחליפיים מלבד המזבחות שכן הם נחשבים כאדמה. מאיפה זה נדרש? חכמים אמרו שהמזבחות מכוסים ולכן לא היו להם תחליפים. הגמרא מנסה להבין את המשפט המבולבל הזה ומציעה כמה אפשרויות שונות כיצד לקרוא אותו. המסכת מסתיימת בשתי אמירות שונות על סוגי אנשים שאש הגיהנום אינה מגיעה אליהם – או לומדי תורה כי גופם בוער מאש התורה או חוטאי ישראל שלמרות היותם חוטאים, הם מלאי מצוות כרימון שמלא בפנים.

הדרן עלך מסכת חגיגה וסדר מועד!! הורידו כאן את הטקסט לאמירת ההדרן.

 

דרחמנא קרייה עץ דכתיב המזבח עץ שלש אמות גבוה וארכו שתים אמות ומקצעותיו לו וארכו וקירותיו עץ וידבר אלי זה השלחן אשר לפני ה׳

פתח במזבח וסיים בשלחן רבי יוחנן וריש לקיש דאמרי תרוייהו בזמן שבית המקדש קיים מזבח מכפר על אדם עכשיו שלחנו של אדם מכפר עליו

כל הכלים שבמקדש יש להם שניים כו׳ מזבח הנחושת דכתיב מזבח אדמה תעשה לי מזבח הזהב דכתיב המנורה והמזבחות איתקוש מזבחות זה לזה

וחכמים אומרים מפני שהן מצופין אדרבה כיון דמצופין נינהו מיטמאו אימא וחכמים מטמאין מפני שהן מצופין

ואיבעית אימא רבנן לרבי אליעזר קאמרי מאי דעתיך משום דמצופין

מיבטל בטיל צפויין גבייהו

אמר רבי אבהו אמר רבי אלעזר תלמידי חכמים אין אור של גיהנם שולטת בהן קל וחומר מסלמנדרא ומה סלמנדרא שתולדת אש היא הסך מדמה אין אור שולטת בו תלמידי חכמים שכל גופן אש דכתיב הלוא כה דברי כאש נאם ה׳ על אחת כמה וכמה

אמר ריש לקיש אין אור של גיהנם שולטת בפושעי ישראל קל וחומר ממזבח הזהב מה מזבח הזהב שאין עליו אלא כעובי דינר זהב כמה שנים אין האור שולטת בו פושעי ישראל שמלאין מצות כרמון דכתיב כפלח הרמון רקתך אל תקרי רקתך אלא רקנין שבך על אחת כמה וכמה

הדרן עלך חומר בקודש וסליקא לה מסכת חגיגה

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י דבי ויוסי גביר לכבוד הרבנית מישל וקבוצת הזום באנגלית של הדרן "תודה על האהבה והתמיכה במשך שנה לא פשוטה!"

להעמיק בדף

סיום סדר מועד הדרן כללי

סיום מסכת חגיגה וסדר מועד

כולם מוזמנים לחוויית לימוד ייחודית! ערבי לימוד לנשים בכל רחבי הארץ שהתאחדו למפגש זום משותף באמירת ‘הדרן’ המונית שטרם נראתה! סיום סדר מועד התקיים ביום שני , אור לה’ באדר ב’ (7.3.2022) עם הרבנית מישל פרבר, הרבנית חנה גודינגר (דרייפוס), ואביגיל כריסי   מסיימת את המסכת? לחצו כאן לטקסט סיום מסכת (חגיגה וסדר מועד) שנאמר…

הרבנית תניה רגב

‏”עשאן כולם חברים” – סיומה של מסכת חגיגה.‏‏

מסכת חגיגה עוסקת בעלייה לבית המקדש ובראיית פני ה’ בשלושת הרגלים. באופן כמעט חתרני, ליבה של המסכת ‏דן ב’ראיה’ מסוג שונה לחלוטין. לא עוד הבאת עולות ושלמים לבית ה’ במועדי ישראל, אלא ראיית פני ה’ כחוויה ‏מיסטית הכרוכה בעיסוק במעשה בראשית ובמעשה מרכבה. כך, מופיעים במחציתה השנייה של המסכת צמדים ‏שאינם אלא אבי טיפוס שונים…

חגיגה כז

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

חגיגה כז

דרחמנא קרייה עץ דכתיב המזבח עץ שלש אמות גבוה וארכו שתים אמות ומקצעותיו לו וארכו וקירותיו עץ וידבר אלי זה השלחן אשר לפני ה׳

פתח במזבח וסיים בשלחן רבי יוחנן וריש לקיש דאמרי תרוייהו בזמן שבית המקדש קיים מזבח מכפר על אדם עכשיו שלחנו של אדם מכפר עליו

כל הכלים שבמקדש יש להם שניים כו׳ מזבח הנחושת דכתיב מזבח אדמה תעשה לי מזבח הזהב דכתיב המנורה והמזבחות איתקוש מזבחות זה לזה

וחכמים אומרים מפני שהן מצופין אדרבה כיון דמצופין נינהו מיטמאו אימא וחכמים מטמאין מפני שהן מצופין

ואיבעית אימא רבנן לרבי אליעזר קאמרי מאי דעתיך משום דמצופין

מיבטל בטיל צפויין גבייהו

אמר רבי אבהו אמר רבי אלעזר תלמידי חכמים אין אור של גיהנם שולטת בהן קל וחומר מסלמנדרא ומה סלמנדרא שתולדת אש היא הסך מדמה אין אור שולטת בו תלמידי חכמים שכל גופן אש דכתיב הלוא כה דברי כאש נאם ה׳ על אחת כמה וכמה

אמר ריש לקיש אין אור של גיהנם שולטת בפושעי ישראל קל וחומר ממזבח הזהב מה מזבח הזהב שאין עליו אלא כעובי דינר זהב כמה שנים אין האור שולטת בו פושעי ישראל שמלאין מצות כרמון דכתיב כפלח הרמון רקתך אל תקרי רקתך אלא רקנין שבך על אחת כמה וכמה

הדרן עלך חומר בקודש וסליקא לה מסכת חגיגה

גלול כלפי מעלה