Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ו׳ בכסלו תשפ״א | 22 נובמבר 2020
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י דבי ויוסי גביר לכבוד הרבנית מישל וקבוצת הזום באנגלית של הדרן "תודה על האהבה והתמיכה במשך שנה לא פשוטה!"

עירובין קה – סיום מסכת עירובין!

מזל טוב לכל המסיימות ומסיימים! כאן תמצאו את הטקסט לסיום.

מה המקור לדברי ר’ שמעון בן ננס ור’ עקיבא במחלוקת שלהם במשנה? האם מי שאינו כהן יכול להיכנס להיכל ולקודש הקדשים אם יש צורך לבצע תיקונים או לבנות משהו? מה לגבי בעל מום או מי שטמא? האם עדיף אחד על השני? המשנה מסיימת עם משפט ממש לא מובן של ר’ שמעון והגמרא מסבירה את דבריו ומקשרת דבריו למשניות שהופיעו יותר מוקדם במסכת.

אמר רבי יוחנן ושניהם מקרא אחד דרשו ויבאו הכהנים לפנימה בית ה׳ לטהר ויוציאו את כל הטומאה אשר מצאו בהיכל ה׳ לחצר בית ה׳ ויקבלו הלוים להוציא לנחל קדרון חוצה

מר סבר מדאשתני בעזרה בלוים טומאה בעזרה ליכא

ומר סבר עד היכא דלא אפשר בלוים מפקי כהנים השתא דאפשר בלוים תו לא מטמאי כהנים

תנו רבנן הכל נכנסין בהיכל לבנות לתקן ולהוציא את הטומאה ומצוה בכהנים אם אין שם כהנים נכנסין לוים אין שם לוים נכנסין ישראלים ואידי ואידי טהורין אין טמאין לא

אמר רב הונא רב כהנא מסייע כהני דתני רב כהנא מתוך שנאמר אך אל הפרוכת לא יבא יכול לא יהו כהנים בעלי מומין נכנסין בין האולם ולמזבח לעשות ריקועי פחים

תלמוד לומר אך חלק מצוה בתמימים אין שם תמימים נכנסין בעלי מומין מצוה בטהורין אין שם טהורין נכנסין טמאין אידי ואידי כהנים אין ישראלים לא

איבעיא להו טמא ובעל מום איזו מהן נכנס רב חייא בר אשי אמר רב טמא נכנס דהא אישתרי בעבודת ציבור רבי אלעזר אומר בעל מום נכנס דהא אישתרי באכילת קדשים:

רבי שמעון אומר וכו׳: רבי שמעון היכא קאי התם קאי דתנן מי שהחשיך חוץ לתחום אפילו אמה אחת לא יכנס רבי שמעון אומר אפילו חמש עשרה אמה יכנס לפי שאין המשוחות ממצעין את המדות מפני הטועים

דקאמר תנא קמא לא יכנס ואמר ליה רבי שמעון יכנס:

שלא התירו לך אלא משום שבות: היכא קאי התם קאי דקאמר תנא קמא קושרה ואמר ליה רבי שמעון עונבה

עניבה דלא אתי לידי חיוב חטאת שרו ליה רבנן קשירה דאתי לידי חיוב חטאת לא שרו ליה רבנן:

הדרן עלך המוצא תפילין וסליקא לה מסכת עירובין

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י דבי ויוסי גביר לכבוד הרבנית מישל וקבוצת הזום באנגלית של הדרן "תודה על האהבה והתמיכה במשך שנה לא פשוטה!"

להעמיק בדף

#finishingthumbnail

#מסיימת_עירובין – סרטון תמונות של קהילת לומדות הדף

תודה ליותר מ1000 המשתתפים אשר הצטרפו אלינו לסיום מסכת עירובין בעברית ובאנגלית בזום ובפייסבוק. מזל טוב לכל #מסיימת_עירובין! אלו רק חלק מהנשים הלומדות דף יומי!

סיום מסכת עירובין- צפו

סיום מסכת עירובין

צפו בסיום מסכת עירובין אשר התקיים במוצאי שבת תולדות, אור לו’ כסלו (21.11) ב20:30 מסיימת את המסכת? לחצו כאן לטקסט סיום מסכת (עירובין) שנאמר על ידי מי שסיים את המסכת. התכנית: 🎓 הרבנית מישל פרבר הדף האחרון עם הרבנית חמוטל שובל והרבנית שירה מרילי מירוויס הדרן עלך 🎓 אורלי גולדקלנג הרבנית חנה גודינגר (דרייפוס) 🎓…

Copy of header footer (1)

מה הקשר בין בידוד ומסכת עירובין? – חמוטל שובל

חשבתם שמסכת עירובין לא רלוונטית לימינו? באה הקורונה ולימדה אותנו כמה גבולות הם המציאות העכשוית שלנו חברה שלי שחלתה בקורונה, ספרה את הימים עד השחרור. כשיצאו, היא והילדים, היא אמרה: “בחיים לא חלמתי לעבור את סף הדלת, לצאת למרחב של 100 מטר שלמים מחוץ לבית”. לפני שפתחתי את מסכת עירובין, תהיתי איך היא בכלל רלוונטית…

אורלי גולדקלנג Orly Goldclang

מה הופך את הכוהן לכוהן – חובותיו או זכויותיו?

מאחורי מחלוקת תלמודית אודות תפקידם של כוהנים באחזקת המקדש, מסתתר ויכוח על מה מגדיר את זהותו של האדם עירובין דף קה ע”א שלהי מסכת עירובין עוסקים בשרץ שנמצא במקדש, ובדרך ההוצאה שלו משם. מתוך המחלוקת כיצד יש להוציא את השרץ מהמקדש ומי אמור להתעסק בכך, מזכירה הגמרא ברייתא שטוענת שמלאכת הבניין והתיקון במקדש, מצווה שתעשה על…

דף משלהן 42 עירוב בניו יורק

עירוב בניו יורק – דף משלהן 42

הלכה למעשה! איך מיישמים את זה? חמוטל ושירה מתקרבות לסוף (ולהתחלה..?) עם תשובות לשאלות שעלו לנו במהלך לימוד מסכת עירובין.

עירובין קה – סיום מסכת עירובין!

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

עירובין קה – סיום מסכת עירובין!

אמר רבי יוחנן ושניהם מקרא אחד דרשו ויבאו הכהנים לפנימה בית ה׳ לטהר ויוציאו את כל הטומאה אשר מצאו בהיכל ה׳ לחצר בית ה׳ ויקבלו הלוים להוציא לנחל קדרון חוצה

מר סבר מדאשתני בעזרה בלוים טומאה בעזרה ליכא

ומר סבר עד היכא דלא אפשר בלוים מפקי כהנים השתא דאפשר בלוים תו לא מטמאי כהנים

תנו רבנן הכל נכנסין בהיכל לבנות לתקן ולהוציא את הטומאה ומצוה בכהנים אם אין שם כהנים נכנסין לוים אין שם לוים נכנסין ישראלים ואידי ואידי טהורין אין טמאין לא

אמר רב הונא רב כהנא מסייע כהני דתני רב כהנא מתוך שנאמר אך אל הפרוכת לא יבא יכול לא יהו כהנים בעלי מומין נכנסין בין האולם ולמזבח לעשות ריקועי פחים

תלמוד לומר אך חלק מצוה בתמימים אין שם תמימים נכנסין בעלי מומין מצוה בטהורין אין שם טהורין נכנסין טמאין אידי ואידי כהנים אין ישראלים לא

איבעיא להו טמא ובעל מום איזו מהן נכנס רב חייא בר אשי אמר רב טמא נכנס דהא אישתרי בעבודת ציבור רבי אלעזר אומר בעל מום נכנס דהא אישתרי באכילת קדשים:

רבי שמעון אומר וכו׳: רבי שמעון היכא קאי התם קאי דתנן מי שהחשיך חוץ לתחום אפילו אמה אחת לא יכנס רבי שמעון אומר אפילו חמש עשרה אמה יכנס לפי שאין המשוחות ממצעין את המדות מפני הטועים

דקאמר תנא קמא לא יכנס ואמר ליה רבי שמעון יכנס:

שלא התירו לך אלא משום שבות: היכא קאי התם קאי דקאמר תנא קמא קושרה ואמר ליה רבי שמעון עונבה

עניבה דלא אתי לידי חיוב חטאת שרו ליה רבנן קשירה דאתי לידי חיוב חטאת לא שרו ליה רבנן:

הדרן עלך המוצא תפילין וסליקא לה מסכת עירובין

גלול כלפי מעלה