Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י׳ בניסן תשע״ג | 21 מרץ 2013

עירובין יג


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

להעמיק בדף

אלו ואלו דברי אלוקים חיים

אלו ואילו דברי אלוקים חיים- על אמת וחריפות – גפ"ת 25

איך פוסקים הלכה? ולמה? מה היחס בין חריפות לימודית לאמת. אחד הדפים המפורסמים בש"ס ילמד בשבת קודש בואו לפתוח דלת למחלוקות עומק מאחורי המילים "אלו ואלו דברי אלוקים חיים"     אחד הדפים המפורסמים בש"ס נמצא במסכת עירובין – מדובר בדף יג ע"ב, בו מופיעות שלוש סוגיות מפורסמות מאוד ולכן ראינו לנכון להתעכב עליהן. בסבב…

עירובין יג

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

עירובין יג


גלול כלפי מעלה