Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ט בניסן תשע״ג | 9 אפריל 2013
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

עירובין לב


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

להעמיק בדף

Facebook ads posts (1)

כל ישראל ערבים זה לזה: מתי זה נכון? – גפ"ת 28

"כל ישראל ערבים זה לזה" – מה יוצר את הערבות ביני לבין יהודי אחר? האם מותר לי לפעמים לעבור על איסור קל אם זה יגרום ליהודי אחר להינצל מאיסור חמור? מה שאלות מלמדות על היחס העמוק שבינינו לבין הזולת ועל היחסים של הקב"ה איתנו? נבדוק שאלות אלו דרך עיון בתוספות במסכת עירובין גפ"ת בדף היומי…

דף משלהן- thumbnail (10)

חירש בהלכה – דף משלהן 32

איזהו חירש? חירש-שוטה-וקטן, הגדרות מורכבות במאה ה21… (ומה הקשר לעירובין??)   דף משלהן פרק 32 עם שירה מירוויס מרילי וחמוטל שובל

עירובין לב

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

עירובין לב

גלול כלפי מעלה