Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ד׳ באייר תשע״ג | 14 אפריל 2013

עירובין לז


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

להעמיק בדף

גפת בדף היומי

ברירה: על בחירה והשגחה – גפ"ת 29

  בעזרת ה' בעירובין לו ולז אנו נפגשים בסוגיה חשובה שמופיעה במקומות רבים בש"ס: סוגיה ברירה. דרך דברי התוספות נתגלגל לסוגיה נוספת ונכיר חילוק חשוב בדיני ברירה: תולה בדעת עצמו ותולה בדעת אחרים. נפתח בהצגת הסוגיה משנה וגמרא משנה. מתנה אדם על עירובו ואומר: אם באו נכרים מן המזרח – עירובי למערב, מן המערב –…

דף משלהן ראש השנה

ראש השנה – דף משלהן 33

בדיוק בזמן להתכוננות לראש השנה, החג נותן הופעת אורח במסכת עירובין! שירה וחמוטל בוולוג לקראת החג

עירובין לז

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

עירובין לזגלול כלפי מעלה