Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ד׳ באדר תשפ״ג | 25 פברואר 2023
  • מסכת נזיר מוקדשת ע"י משפחתו של הרב צבי ליפה בן הלל ז"ל בציון שנה לפטירתו.

נזיר לג – שבת ד' באדר

 זה הדף של שבת. לצפייה בדף של שישי, לחצו כאן.

הדף היום מוקדש ע"י סיגל, זק וניצן לכבוד יום הולדתה של סבתא אבי פלמהולץ.

לשונו של בית הלל במשנה קשה כשהוא אומר "מי שלא נתקיים דבריו הוא נזיר". האם זה לא אמור להיות ההיפך? רב יהודה מציע לשנות את השפה מי שהתקיימה דבריו". אביי משאיר את לשון המשנה ומציע שבית הלל מתייחסים למקרה שבו החליף את האמירה המקורית והוסיף לה שגם אם ההיפך הוא הנכון, הוא גם יהיה נזיר. המשנה מלמדת אז שאנו הולכים אחר סוף דבריו של האדם. אם האדם שעליו הימרו הסתובב, תנא קמא פוסק שאף אחד מהם לא הופך לנזיר. הגמרא מסיקה מכאן שאם היו מזהים במי מדובר, מי שאמירתו התקיימה הוא נזיר. לפי דעתו של מי זה?

אביי אמר כגון דאמר אי נמי לאו פלוני הוא אי הוי נזיר ומאי לא נתקיימו דבריו לא נתקיימו דבריו הראשונים אלא דבריו אחרונים:

הרתיע לאחוריו אינו נזיר כו׳: טעמא משום דהרתיע לאחוריו הא אתי לקמן הוי נזיר מני  • מסכת נזיר מוקדשת ע"י משפחתו של הרב צבי ליפה בן הלל ז"ל בציון שנה לפטירתו.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

נזיר לג – שבת ד' באדר

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נזיר לג – שבת ד' באדר

אביי אמר כגון דאמר אי נמי לאו פלוני הוא אי הוי נזיר ומאי לא נתקיימו דבריו לא נתקיימו דבריו הראשונים אלא דבריו אחרונים:

הרתיע לאחוריו אינו נזיר כו׳: טעמא משום דהרתיע לאחוריו הא אתי לקמן הוי נזיר מניגלול כלפי מעלה