Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״א בכסלו תש״פ | 9 דצמבר 2019
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

נדה מז

האם ר' יוסי סובר שתרומה בזמן הזה דאורייתא או דרבנן – אם נוכיח שהוא סובר שזה דאורייתא, נוכל להוכיח מברייתא שהוא גם סובר שההלכה שמופלא סמוך לאיש נדריו נדר היא מדאורייתא. בסוף הם לא מצליחים להוכיח את זה. במשנה ובברייתא, החכמים נותנים סימנים שונים לשלבי התפתחות של האשה (מתי עוברת מנערה לבוגרת) על פי תיאור של גודל השדיים או סימנים אחרים בשדיים. יש מחלוקת בית שמאי ובית הלל לגבי הגיל שבו מחשיבים אשה או גבר כאיילונית או סריס (מי שלא יכול להוליד ילדים) – האם זה גיל שמונה עשרה או עשרים. הדין רלוונטי לעניין פטור מייבום וחליצה. יש סופרים את השנים האלו – האם מדובר בתוך השנה ב או או בסוף השנה?


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

This post is also available in English

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

נדה מז

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נדה מזגלול כלפי מעלה