Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״ב בכסלו תש״פ | 10 דצמבר 2019

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י סמי גרוף לכבוד שושנה קיטס ג'קסול וחוכמת נשים

  • מסכת גיטין מוקדשת ע"י איליין ושאול שרייבר לכבוד כלתם, דניאלה שרייבר, על קבלת התואר השני במדעי הטיפול הזוגי והמשפחתי

נדה מח

מה הכוונה שבבן ושבבת – שלפי הברייתא הגיל הוא מעת לעת? האם לעניין ערכין או לעניין גילאים בפרק שלנו? או שניהם? מה הדין לגבי אשה שיש לה צמיחה בשדיים ולא שערות? האם דנים בה כקטנה ולא כגדולה? האם זה אפשרי? נשים הן אלו שבדקו עניין שערות בבנות – האם העדות שלהן מתקבלת לכל עניין?


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

This post is also available in English


  • הלימוד החודש מוקדש ע"י סמי גרוף לכבוד שושנה קיטס ג'קסול וחוכמת נשים

  • מסכת גיטין מוקדשת ע"י איליין ושאול שרייבר לכבוד כלתם, דניאלה שרייבר, על קבלת התואר השני במדעי הטיפול הזוגי והמשפחתי

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

נדה מח

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נדה מח


גלול כלפי מעלה