Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ח בתשרי תשע״ד | 2 אוקטובר 2013

פסחים קד


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

להעמיק בדף

גפת בדף היומי

המבדיל בין קודש לקודש – גפ"ת 53

השנה ערב פסח חל בשבת ואנו נאמר בליל הסדר נוסח מיוחד של הבדלה. רבינו תם פותח בפנינו את האור הגנוז בנוסח ההבדלה של השנה. הצטרפו אלינו ולבעלי התוספות ללימוד שמוביל לתפילה וחיבה יתרה. הגמרא שלנו מתגלגלת לדון בסוגיית קידוש והבדלה ולמעשה באופן קצת מפתיע כל הדיונים המרכזיים על דיני קידוש והבדלה מצויים בש"ס במסכת פסחים…

קידוש קלאב

באיזה "קידוש-קלאב" אתן? – דף משלהן 55

דיני קידוש: מה יותר חשוב קידוש של ערב שבת או הקידוש של שבת בבוקר? קידוש/מצוות עשה שהזמן גרמא/חיוב בקידוש חמוטל ושירה עם הרינג וויסקי צוללת למצוות קידוש:

פסחים קד

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

פסחים קד


גלול כלפי מעלה