Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ו׳ בתשרי תשע״ד | 10 ספטמבר 2013

פסחים פב


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

להעמיק בדף

אזור הדמדומים - דף משלהן

אזור הדמדומים – דף משלהן 52

מה זה טומאת מת? למה אנחנו מפחדים ממוות? למה נועדה מערכת הטומאה והטהרה? טומאה/טהרה/טומאת מת/בית המקדש אזור הדמדומים – חמוטל ושירה בודקות האם מוות הוא חלק מהחיים..

פסחים פב

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

פסחים פב
גלול כלפי מעלה