Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״ג בתשרי תשע״ד | 17 ספטמבר 2013

פסחים פט


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

להעמיק בדף

דף משלהן- 53 yeladim zo simcha ילדים זו שמחה

ילדים זו שמחה? – דף משלהן 53

האם יש חובה הלכתית ללדת? האם מותר להשתמש באמצעי מניעה? פרו ורבו/אמצעי מניעה/ילדים/לשבת יצרה ״ילדים זו שמחה?״ – חמוטל ושירה בודקות כמה ילדים צריכה משפחה, ואת הקשר לקורבן פסח

פסחים פט

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

פסחים פט

גלול כלפי מעלה