Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ה׳ בשבט תשע״ג | 16 ינואר 2013

שבת קה


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

להעמיק בדף

תניה רגב

חכם שמת – הכל קרוביו.‏ שבת ק"ה ע"ב.‏

אנשים יושבים שבעה על בני משפחה מן המעגל הקרוב ביותר. זה ידוע. אלא שהגמרא בשבת ק"ה ע"ב פותחת את המניפה למגוון רחב יותר של בני אדם שהלכו לעולמם ועל הדרך שולחת אותנו להרהר על אבלות בכלל ועל יחסים בין אנשים בפרט. הסוגיה בשבת מציינת ארבע קטגוריות המחייבות קריעה: 'מת דידיה' (בן משפחה), חכם, אדם כשר…

שבת קה

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

שבת קה
גלול כלפי מעלה