Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״ג בשבט תשע״ג | 24 ינואר 2013

שבת קיג


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

להעמיק בדף

תמר מאיר

בין שבת קיג לרות-רבה

בין שבת קיג לרות-רבה: הגמרא מזכירה את רות בהקשר של בגדי שבת, ולומדת שאדם צריך שיהיה לו בגד מיוחד לשבת מדרשת הפסוק: "ורחצת וסכת ושמת שמלותייך" – המלמד שרות החליפה את בגדיה לפני ההליכה לגורן. בהמשך שואלת הגמרא מה יעשה מי שאין ידו משגת בגד מיוחד לשבת, ומציעה שישלשל את בגדו כלפי מטה, כדרך העשירים,…

גפת בדף היומי

גפ"ת 17 – סוחט מפרק ומלבן

למה אסור לסחוט בשבת? השבוע נלמד את שיטת התוספות בסוגיה זו וגם כמה חידושים מעניינים במלאכת מלבן – איזה כיבוס אסור בשבת לשיטת התוספות.גפת- גמרא, פירוש רש"י ותוספות- לימוד עיון על הדף היומי בשיתוף עם ישיבת דרישה. השבוע עם יעל שמעוני.   סוחט מפרק ומלבן הסוגיה שלנו מתחילה בגזרת סממנים ומסתיימת בגזרת סממנים ובדרך עוברת…

שבת קיג

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

שבת קיגגלול כלפי מעלה