Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ד בשבט תשע״ג | 4 פברואר 2013
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

שבת קכד


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

להעמיק בדף

Outdoor Rotated Script Facebook App (1)

מי מוגן מנפילה רוחנית? – גפ"ת 19

האם יש משהו בעם ישראל שמוגן מירידה רוחנית? גזרות השבות בן גזרות שנועדו לשמור על עם ישראל מפני פגיעה באופיה וצביונה של השבת כיום מנוחה. האם גזרות האלו חלות על כל עם ישראל? הצטרפו אלינו לגפת בדף היומי לעיון בגדרי שבות בשבת גפ"ת בדף היומי – לימוד גמרא, פירוש רש"י ותוספות בדף היומי. עיונים קצרים…

שבת קכד

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

שבת קכד

גלול כלפי מעלה