Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ח בשבט תשע״ג | 8 פברואר 2013
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

שבת קכח


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

להעמיק בדף

טבת שיעור 1ב

יולדת – ומחללים עליה את השבת – סוגיות נבחרות (טבת שיעור ב)

ברוכה הבאה לשיעור השני בסדרת טבת עם הרבנית זיוית ברלינר, ראש מדרשת רוני, מדרשה בצהלי! דפי הגמרא  יולדת- מחללים עליה את השבת הנחייה ללימוד בחברותא את דף התשובות תמצאו בסוף השיעור חלק א:   פתחי את הקובץ (לימוד בחברותא) והקציבי כ40 דק ללימוד עצמי. אחר כך, עברי לחלק ב: חלק ב: דף התשובות

ורד נעם

משהו על סוגיות מקבילות בבבלי

התופעה של סוגיה הנכפלת בשני מקומות רווחת מאוד בבבלי ואנחנו נהנים לנסות לאתר היכן המקור והיכן ההעברה, אבל אין המדובר בדרך כלל בהמון הופעות של אותה סוגיה. בירושלמי לעומת זאת התופעה הרבה יותר דומיננטית. יחידות דיון מופיעות שלוש וארבע וחמש פעמים, באופן כמעט אוטומטי, כמין "היפר קישור", בכל הקשר שהיחידה יכולה להיקשר אליו, וראו מה…

ורד נעם

טפשותן של בנות היענה, ומה בין מנטה לנענע

בברייתא בדף שלנו (קכח) ובמקבילתה בתוספתא רשב"ג מתיר לטלטל שברי זכוכית מפני שהוא מאכל לנעמיות, כלומר בנות יענה. מדברי אביי בהמשך אנו למדים שגידול בנות יענה הוא עניין למיוחסים, וכשרשב"ג מתיר לכל ישראל לטלטל את מזונן הוא מביע דעתו שכל ישראל בני מלכים ולכן ראויים לגדלן, ממש כמו שבמשנה הוא מתיר לטלטל מאכל עורבים ואף…

שבת קכח

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

שבת קכח


גלול כלפי מעלה