Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ל׳ בשבט תשע״ג | 10 פברואר 2013

שבת קל


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

להעמיק בדף

מצוות מילה

מצוות מילה – גפ"ת 20

בעזרת ה' האם לפעמים ההלכה מעדיפה דווקא את מי שמגיע מוכן פחות לקיום מצוות? האם יכול להיות שהאהבה שלנו לקיום מצוות תבוא לידי ביטוי דווקא דרך עבירות? השבוע נעיין בשיטתו של רבי אליעזר שמתיר להכין מכשירי מילה כאשר ברית המילה מתקיימת בשבת ונבדוק מה טעמו ומה סברתו להיתר זה:   השבוע מתחילים פרק חדש במסכת…

דף משלהן-24

לידה בשבת – דף משלהן 24

בשעה טובה!! חמוטל ושירה עם וולוג מחדר לידה…

שבת קל

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

שבת קלגלול כלפי מעלה