Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ט׳ באדר תשע״ג | 19 פברואר 2013
  • הלימוד החודש מוקדש ע”י אמליה קלאפר לכבוד הולדתה של בתה, חיינה יוכנה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י איליין הוכברג לכבוד בעלה, אריה הוכבר אשר, ובהודיה לרבנית מישל פרבר והדרן.

שבת קלט


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'
  • הלימוד החודש מוקדש ע”י אמליה קלאפר לכבוד הולדתה של בתה, חיינה יוכנה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י איליין הוכברג לכבוד בעלה, אריה הוכבר אשר, ובהודיה לרבנית מישל פרבר והדרן.

להעמיק בדף

Facebook ads posts

חינוך ילדים: זהירות! מדרון חלקלק! – גפ”ת 21

גפת 21 – מתי ועד כמה צריך לחשוש ממדרון חלקלק? הגמרא עוסקת בדף שלנו בתופעה מעניינת שדורשת עיון מעמיק. יש פער בין ההלכה לבין ההוראה של ההלכה. הוראת ההלכה משתנה בהתאם לשואל. אם השואל אינו בן תורה התשובה תהיה שונה מאשר שואלת  שהיא בת תורה. בגפת הפעם ניגע בנושא קרוב הטמון בתוך הדף  – כיצד…

שבת קלט

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

שבת קלט
גלול כלפי מעלה