Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ט׳ באדר תשע״ג | 19 פברואר 2013
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

שבת קלט


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

להעמיק בדף

Facebook ads posts

חינוך ילדים: זהירות! מדרון חלקלק! – גפ"ת 21

גפת 21 – מתי ועד כמה צריך לחשוש ממדרון חלקלק? הגמרא עוסקת בדף שלנו בתופעה מעניינת שדורשת עיון מעמיק. יש פער בין ההלכה לבין ההוראה של ההלכה. הוראת ההלכה משתנה בהתאם לשואל. אם השואל אינו בן תורה התשובה תהיה שונה מאשר שואלת  שהיא בת תורה. בגפת הפעם ניגע בנושא קרוב הטמון בתוך הדף  – כיצד…

שבת קלט

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

שבת קלטגלול כלפי מעלה