Skip to content

י׳ במרחשון תשפ״ב | 16.10.21 | הדף היומי: ראש השנה ז - שבת י' בחשון

הדף היומי

י״ח בניסן תשפ״א | 31 מרץ 2021

שקלים י

מה הם רכשו בכסף שנאסף ממחצית השקל? מה נעשה בכסף מהשנה הקודמת שנשארה? אילו משכורות שולמו מהכסף שנגבה? האם מותר לאנשים לתרום פריטים למקדש או להתנדב בזמנם? באילו מצבים מותר ובאילו מצבים זה בעייתי? אילו מנחות יש להביא מתוצרת ארץ ישראל? האם כולם מסכימים לגבי זה? איך הם עשו תשלומי שכר באופן שהבטיח שהכסף יצא לחולין? מה נרכש עם פריטים שונים שנשארו (מותר)? מביאים דעות שונות. האם אפשר להשקיע פריטים שקודשו כדי לנסות להרוויח יותר כסף למקדש? אם פריטים מסוימים בבית המקדש נפסלים, האם אפשר להקריב קורבנות? מהן הדעות השונות בנושא זה?

 

ד׳:ב׳

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

שקלים י

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

שקלים י
ד׳:ב׳
Scroll To Top