Skip to content

י׳ במרחשון תשפ״ב | 16.10.21 | הדף היומי: ראש השנה ז - שבת י' בחשון

הדף היומי

י״ט בניסן תשפ״א | 1 אפריל 2021

שקלים יא

איזה כלים אם נפסלו, פוסלים את העבודה? למה כל כהן גדול היה בונה כבש חדש להוביל את הפרה אדומה להר הזיתים לשורפה? האם זה היה משום שחצנות או לסיבה אחרת? לדעת אלו שלא התירו לעשות רווחים עם ההקדש, האם יש דרכים שמותר? מה משמעות המושג "מותר פירות" במשנה? הגמרא מביאה שני פירושים שונים ומנסה להתאים כל שיטה עם דברי המשנה. מה הדין עם בירוצים (הגודש)? האם יש הבדל בין בירוצי לח לבירוצי יבש? מה היו עושים עם הקטורת שנותרה משנה שעברה? איך בדיוק זה עובד? מה עשו עם הכספים הראשונים שהיו פודים את הקדושה מהקטורת עליהם?

ד׳:ג׳

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

שקלים יא

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

שקלים יא
ד׳:ג׳
Scroll To Top