Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״ט בניסן תשפ״א | 1 אפריל 2021
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

שקלים יא

איזה כלים אם נפסלו, פוסלים את העבודה? למה כל כהן גדול היה בונה כבש חדש להוביל את הפרה אדומה להר הזיתים לשורפה? האם זה היה משום שחצנות או לסיבה אחרת? לדעת אלו שלא התירו לעשות רווחים עם ההקדש, האם יש דרכים שמותר? מה משמעות המושג "מותר פירות" במשנה? הגמרא מביאה שני פירושים שונים ומנסה להתאים כל שיטה עם דברי המשנה. מה הדין עם בירוצים (הגודש)? האם יש הבדל בין בירוצי לח לבירוצי יבש? מה היו עושים עם הקטורת שנותרה משנה שעברה? איך בדיוק זה עובד? מה עשו עם הכספים הראשונים שהיו פודים את הקדושה מהקטורת עליהם?

ד׳:ג׳
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

שקלים יא

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

שקלים יא
ד׳:ג׳
גלול כלפי מעלה