Skip to content

י׳ במרחשון תשפ״ב | 16.10.21 | הדף היומי: ראש השנה ז - שבת י' בחשון

הדף היומי

כ׳ בניסן תשפ״א | 2 אפריל 2021

שקלים יב

הדף היום מוקדש ע"י הרב משה שוורץ "לכבוד הרב גרשון שוורץ ביארצייט ה17 שלו ע"י ילדיו. הרב שוורץ אהב ללמוד וללמד גמרא לתלמידים הרבים שלו." ולרפואה שלמה לרבקה בת אסתר ע"י משפחתה.

מי שמקדיש נכסיו והיו בהם דברים שראויים לקרבנות ציבור (קטורת, לפי ר' יוחנן) או בהמות או דברים אחרים שראויים לעלות על המזבח (כגון יין, שמן ועופות), איזה קדושה יש בהם? ומה עושים איתם? המשנה מבאיה דעות שונות בנושא. והגמרא דנה בשיטות השונות.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

שקלים יב

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

שקלים יב
Scroll To Top