Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ז במרחשוון תשע״ד | 31 אוקטובר 2013
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י לאה גולדפורד לע"נ ציפורה בת יחזקאל, רבקה יודה בת דוד צבי, ברכה ביילה בת ברל, חיים גרשון בן צבי אריה, דבורה רבקה בת טוביה הכהן, אברהם באר בן מרדכי ושרון בת יעקב.

שקלים יג


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י לאה גולדפורד לע"נ ציפורה בת יחזקאל, רבקה יודה בת דוד צבי, ברכה ביילה בת ברל, חיים גרשון בן צבי אריה, דבורה רבקה בת טוביה הכהן, אברהם באר בן מרדכי ושרון בת יעקב.

להעמיק בדף

סוד הקטורת דף משלהן 60 פגיעה מינית

סוד הקטורת – מתי חשוב לגלות סוד?- דף משלהן 60

 למה משפחת אבטינס לא גילתה את סוד הקטורת? מתי חשוב לספר סוד ואיך מתמודדים עם הסתרה סביב פגיעות מיניות הטרדה מינית/פגיעה מינית/סוד/קטורת דף משלהן פרק 60 עם חמוטל שובל ושירה מירוויס מרילי

אורלי גולדקלנג Orly Goldclang

המסקנה המתבקשת היא כנראה התשובה הפחות טובה

חוכמתו של פתחיה, שהיה ממונה על "הקנין" במקדש, התבטאה לא רק בידיעת שפות שקלים דף יג ע"ב 15 בעלי תפקידים מיוחדים שהיו במקדש הוזכרו אחר כבוד במשנה במסכת שקלים, וביניהם פתחיה שהיה ממונה "על הקנין". הקנין אלו זוגות ציפורים שהובאו למקדש להקרבה כחלק מתהליך הטהרה של הזב, הזבה והיולדת. לכאורה מדובר בעיסוק פשוט, אלא שהגמרא…

שקלים יג

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

שקלים יג
גלול כלפי מעלה