Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ב בניסן תשפ״א | 4 אפריל 2021
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

שקלים יד

השיעור היום מוקדש על ידי יחיאל ברקוביץ לכבוד היארצייט של אמו שרה ברקוביץ. היא היתה נצולת שואה ומאוד העריכה חינוך יהודי. 

נחוניא היה חופר שיחין לצורך מים לעולי רגלים. מה עלה בגורלו של בנו? הקב"ה מדקדק עם קרוביו כחוט השערה. הגמרא מביאה סיפור אחר על חסיד שבתו כמעט מתה ונצלה בזכות מעשיו. האם "גבר" מתייחס לאדם או תרנגול? איך מנסים ללמו על כך ממשנתינו? בית גרמו שמרו על הסוד של אפייה ורדיית לחם הפנים ובית אבטינס שמרו על הסוד להכנת הקטורת. חכמים הזכירו אותם לגנאי על זה ואפילו ניסו למצוא אחרים לעשות תפקידם אך ללא הצלחה. האם סוד זה מסרו לאחר חרבן הבית או לא? איך הוזכרו אנשים אלו גם לשבח? מה היתה ההיארכייה בעניין כספים במקדש? איך היו קונים את הנסכים במקדש? מה עשו בכדי למנוע רמאים?

ה׳:ב׳
ה׳:ג׳
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

להעמיק בדף

סוד הקטורת דף משלהן 60 פגיעה מינית

סוד הקטורת – מתי חשוב לגלות סוד?- דף משלהן 60

 למה משפחת אבטינס לא גילתה את סוד הקטורת? מתי חשוב לספר סוד ואיך מתמודדים עם הסתרה סביב פגיעות מיניות הטרדה מינית/פגיעה מינית/סוד/קטורת דף משלהן פרק 60 עם חמוטל שובל ושירה מירוויס מרילי

שקלים יד

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

שקלים יד
ה׳:ב׳
ה׳:ג׳
גלול כלפי מעלה