Skip to content

י״א במרחשון תשפ״ב | 17.10.21 | הדף היומי: ראש השנה ו

הדף היומי

כ״ב בניסן תשפ״א | 4 אפריל 2021

שקלים יד

השיעור היום מוקדש על ידי יחיאל ברקוביץ לכבוד היארצייט של אמו שרה ברקוביץ. היא היתה נצולת שואה ומאוד העריכה חינוך יהודי. 

נחוניא היה חופר שיחין לצורך מים לעולי רגלים. מה עלה בגורלו של בנו? הקב"ה מדקדק עם קרוביו כחוט השערה. הגמרא מביאה סיפור אחר על חסיד שבתו כמעט מתה ונצלה בזכות מעשיו. האם "גבר" מתייחס לאדם או תרנגול? איך מנסים ללמו על כך ממשנתינו? בית גרמו שמרו על הסוד של אפייה ורדיית לחם הפנים ובית אבטינס שמרו על הסוד להכנת הקטורת. חכמים הזכירו אותם לגנאי על זה ואפילו ניסו למצוא אחרים לעשות תפקידם אך ללא הצלחה. האם סוד זה מסרו לאחר חרבן הבית או לא? איך הוזכרו אנשים אלו גם לשבח? מה היתה ההיארכייה בעניין כספים במקדש? איך היו קונים את הנסכים במקדש? מה עשו בכדי למנוע רמאים?

ה׳:ב׳
ה׳:ג׳

להעמיק בדף

סוד הקטורת דף משלהן 60 פגיעה מינית

סוד הקטורת – מתי חשוב לגלות סוד?- דף משלהן 60

 למה משפחת אבטינס לא גילתה את סוד הקטורת? מתי חשוב לספר סוד ואיך מתמודדים עם הסתרה סביב פגיעות מיניות הטרדה מינית/פגיעה מינית/סוד/קטורת דף משלהן פרק 60 עם חמוטל שובל ושירה מירוויס מרילי

שקלים יד

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

שקלים יד
ה׳:ב׳
ה׳:ג׳
Scroll To Top