Skip to content

י״א במרחשון תשפ״ב | 17.10.21 | הדף היומי: ראש השנה ח

הדף היומי

כ״ג בניסן תשפ״א | 5 אפריל 2021

שקלים טו

הלימוד השבוע מוקדש ע"י טינה ודודי לאם לזכר חמותם ודודתם, מינדי לאם (מינדל בת שלום וטובה הסה), "שהיארצייט הראשון שלה היה באחרון של פסח. אנחנו מתגעגעים לאהבה, אלגנטיות שלה, ומסירות למשפחה ותורה, מעבר למה שאפשר לתאר במילים."

הלימוד היום מוקדש ע"י עכסה ווינברג "לזכרה של קציעה פרנקל, בת דודתי, אשת אהבה וחסד, בת ואחות למופת, אמא וסבתא למופת, תלמידה חכמה, שדגלה היה "ואהבת לרעך כמוך". קציעה נלקחה מן העולם בי"ז ניסן תשפ"א, חול המועד פסח. אני כבר מתגעגעת!" וע"י תמר אורוול לכבוד חמוטל ושירה. "עם הכרת הטוב ללימוד גמרא הנפלא שלכן, ועל השיחות, דילמות ופרשנויות שאתן מציגות בצורה מעניינת. עם המון אהבה וכבוד."

היו שתי לשכות בבית המקדש ששימשו לאיסוף פריטים מהציבור – אחד לצדקה ואחד לכלים. איך טיפלו בכסף/בכלים שהגיעו לשם? מה הדרך הטובה ביותר לתת צדקה? הגמרא מביאה מספר סיפורים בנושא מתן צדקה. הרבנים נוזפים במי שהכניס כסף רב לבתי כנסת מהודרים במקום לתמוך באנשים שמתקשים לפרנס את עצמם ואינם מוצאים זמן ללמוד תורה. אם יש צורך, האם ניתן להשתמש בכסף המיועד לקרבנות לבדק הבית ולהיפך? היו 13 שופרות לאיסוף כסף בבית המקדש, 13 שולחנות ו -13 השתחוויות. מה קרה לארון לאחר חורבן בית המקדש הראשון? האם החביאו אותו מתחת לקרקע בית המקדש או שנבזז? האם היו שניים מהם או רק אחד?

ה׳:ד׳
ו׳:א׳

להעמיק בדף

סוד הקטורת דף משלהן 60 פגיעה מינית

סוד הקטורת – מתי חשוב לגלות סוד?- דף משלהן 60

 למה משפחת אבטינס לא גילתה את סוד הקטורת? מתי חשוב לספר סוד ואיך מתמודדים עם הסתרה סביב פגיעות מיניות הטרדה מינית/פגיעה מינית/סוד/קטורת דף משלהן פרק 60 עם חמוטל שובל ושירה מירוויס מרילי

שקלים טו

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

שקלים טו
ה׳:ד׳
ו׳:א׳
Scroll To Top