Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ד בניסן תשפ״א | 6 אפריל 2021

שקלים טז

הדף היום מוקדש ע"י שרי ג'ודה "לכבוד אלה שעמלו ועזרו לי להשיג גט אחרי יותר מעשור."

על פי אלו שסוברים כי הארון אכן נקבר, מה עוד נקבר עמו? המלך יאשיהו היה זה שקבר אותו – מדוע? כיצד הוכן שמן המשחה שאיתו משחו כלי המשכן, מלכים וכהנים גדולים? איזה נסים קרו עם השמן? רק המלך הראשון בשושלת נמשח או במקרים של ויכוח בנוגע למלכות, ורק בממלכת יהודה. כל הכהנים הגדולים נמשחו. מדוע יש הבדל? משיחת מלכים נעשית על ידי מעיין כסימן לממלכה ארוכה. כמה גדול היה הארון ומה היה בתוכו? הגמרא מביאה שתי דעות ומסבירה את המידות וכיצד הפריטים משתלבים בפנים לפי כל פרשנות. מובאים שני הסברים בנוגע לציפוי הזהב של ארון. איך נכתבו עשרת הדיברות על הלוחות – 4 הסברים שונים. האם הייתה ספר תורה בתוך הארון או בחוץ? יש שאומרים כן, יש שאומרים לא. הגמרא מביאה הסברים מהפסוקים כדי להסביר אותם לכל דעה.

 

ו׳:ב׳
ו׳:ג׳

להעמיק בדף

סוד הקטורת דף משלהן 60 פגיעה מינית

סוד הקטורת – מתי חשוב לגלות סוד?- דף משלהן 60

 למה משפחת אבטינס לא גילתה את סוד הקטורת? מתי חשוב לספר סוד ואיך מתמודדים עם הסתרה סביב פגיעות מיניות הטרדה מינית/פגיעה מינית/סוד/קטורת דף משלהן פרק 60 עם חמוטל שובל ושירה מירוויס מרילי

שקלים טז

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

שקלים טז
ו׳:ב׳
ו׳:ג׳
גלול כלפי מעלה