Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ה בניסן תשפ״א | 7 אפריל 2021
  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

שקלים יז

הדף היום מוקדש ע"י קארול רובינסון – קארינה גולה בת הודה – וארט גולד "עם הוקרה לה' על החדשות הטובות מהסריקות של קארול שבוע שעבר. גם לצוות הרפואי הנפלא של קארול על התמיכה הרפואית ונפשית. וכמובן בהוקרה לכל החברים שלנו בקהילת הזום של הדרן, ולרבנית מישל על כל האהבה ותמיכה." וע"י שרה ודני ברלוביץ לכבוד האירוסין של בתם שבי ליעקב נמרו. "מזל טוב!"

איפה עשו 13 השתחוויות? במשנה כתוב שזה כנגד 13 שערים ומזכירים את השמות של כל השערים ודורשים את המשמעות של חלק מהשמות. בגמרא מביאים דעה אחרת שזה כנגד 13 פרצות בסורג שפרצו היוונים ותקנום החשמונאים. לפי דעה אחת במשנה, קוראים לשער המים בשמו בגלל מים שיצא משם בעתיד לבוא. הגמרא מסבירה את הפסוקים ביחזקאל ובזכריה המתארים את המים האלו ומה תפקידם ואיפה יזרמו. מהן 13 השולחנות שהיו במקדש ומה הייתה שימושם? בזמן שלמה היו עשרה שולחנות בתוך ההיכל בנוסף לשלחן הגדול. בשביל מה? איך היו מסודרים – מזרח/מערב או צפון/דרום?

ו׳:ג׳
  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

להעמיק בדף

סוד הקטורת דף משלהן 60 פגיעה מינית

סוד הקטורת – מתי חשוב לגלות סוד?- דף משלהן 60

 למה משפחת אבטינס לא גילתה את סוד הקטורת? מתי חשוב לספר סוד ואיך מתמודדים עם הסתרה סביב פגיעות מיניות הטרדה מינית/פגיעה מינית/סוד/קטורת דף משלהן פרק 60 עם חמוטל שובל ושירה מירוויס מרילי

שקלים יז

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

שקלים יז
ו׳:ג׳
גלול כלפי מעלה