Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ו בניסן תשפ״א | 8 אפריל 2021
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

שקלים יח

הדף היום מוקדש לזכרם של כל אלו שנספו בשואה וע"י די גיטל קוצ'אר לכבוד היארצייט השני של אביה, משה בן אברהם ניוהאוזר, ניצול שואה. "אבא דיבר הרבה על החיים לפני ובזמן השואה. לעיתים סבלתי מאשמת הניצול, כבת של ניצולי שואה אבל אבי לימד אותי ששורדים כדי להגשים מטרה כלשהי. הוא בטח ממש גאה בנו במסע של דף היומי שלנו, כשם שהוא נהנה גם מלימוד יומי."

היכן היה מזבח הזהב? המנורה? בתקופת שלמה המלך היו גם 10 חנוכיות. היכן הם היו ממוקמים? האם הדליקו נרות בהם או האם הדליקו רק את הראשי? לשם מה שימשו 13 השופרות לאיסוף כסף בבית המקדש? יש ויכוח לגבי חלקם – האם הם שימשו רק לנדבות או גם לקרבנות חובה? לדברי רבי יהודה, זה שנקרא "קינים" לא שימש לקיני חובה שמא ימות אחד שהכניס כסף ואז יהיה מעורב בשופר כספים שצריכים ללכת לאיבוד. אם זה היה קורה, כל שאר הכספים יהיו אסורים. אם מישהו מתנדב עץ או לבונה, מה הכמות שריך להביא מכל אחד מהם? למה היו ששה שופרות לנדבות בהמה? הגמרא מביאה ארבע תשובות שונות.

ו׳:ד׳
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

להעמיק בדף

סוד הקטורת דף משלהן 60 פגיעה מינית

סוד הקטורת – מתי חשוב לגלות סוד?- דף משלהן 60

 למה משפחת אבטינס לא גילתה את סוד הקטורת? מתי חשוב לספר סוד ואיך מתמודדים עם הסתרה סביב פגיעות מיניות הטרדה מינית/פגיעה מינית/סוד/קטורת דף משלהן פרק 60 עם חמוטל שובל ושירה מירוויס מרילי

שקלים יח

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

שקלים יח
ו׳:ד׳
גלול כלפי מעלה