Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ז בניסן תשפ״א | 9 אפריל 2021
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

שקלים יט

הדף היום מוקדש ע"י קרולין בן ארי "לזכר אבי מורי איבור רודס (ישראל בן מאיר ושרה) ביארצייט ה11 שלו."  וע"י מדינה קורן "לכבוד בר המצווה של בנה אוריאל השבת." וע"י ברק שכטר "לכבוד שולי שוורץ רזניקוביץ' שהצטרפה עכשיו לצוות של הדרן, ולכבוד כל העבודה המדהימה שהיא עושה למען עם ישראל."

הגמרא מדברת על הרבה מקרים של ספיקות – אם כסף נמצא בין הקופות השונות, לאן משייכים את הכספים? המשנה והגמרא דנים בכל מיני מקרים של ספיקות לגבי מעות במקדש ומחוץ למקדש (האם יש להניח שזה כספי הקדש או לא) או בשר (האם זה בשר קרבן או לא או בשר כשר/נבלה. ומשם מגיעים למקרה המפורסם של תשע חנויות שדנינו בו בפסחים ט ובמקומות אחרים.

 

ז׳:א׳
ז׳:ב׳
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

שקלים יט

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

שקלים יט
ז׳:א׳
ז׳:ב׳
גלול כלפי מעלה