Skip to content

י׳ במרחשון תשפ״ב | 16.10.21 | הדף היומי: ראש השנה ז - שבת י' בחשון

הדף היומי

כ״ז בניסן תשפ״א | 9 אפריל 2021

שקלים יט

הדף היום מוקדש ע"י קרולין בן ארי "לזכר אבי מורי איבור רודס (ישראל בן מאיר ושרה) ביארצייט ה11 שלו."  וע"י מדינה קורן "לכבוד בר המצווה של בנה אוריאל השבת." וע"י ברק שכטר "לכבוד שולי שוורץ רזניקוביץ' שהצטרפה עכשיו לצוות של הדרן, ולכבוד כל העבודה המדהימה שהיא עושה למען עם ישראל."

הגמרא מדברת על הרבה מקרים של ספיקות – אם כסף נמצא בין הקופות השונות, לאן משייכים את הכספים? המשנה והגמרא דנים בכל מיני מקרים של ספיקות לגבי מעות במקדש ומחוץ למקדש (האם יש להניח שזה כספי הקדש או לא) או בשר (האם זה בשר קרבן או לא או בשר כשר/נבלה. ומשם מגיעים למקרה המפורסם של תשע חנויות שדנינו בו בפסחים ט ובמקומות אחרים.

 

ז׳:א׳
ז׳:ב׳

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

שקלים יט

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

שקלים יט
ז׳:א׳
ז׳:ב׳
Scroll To Top