Skip to content

י״א במרחשון תשפ״ב | 17.10.21 | הדף היומי: ראש השנה ח

הדף היומי

י׳ בניסן תשפ״א | 23 מרץ 2021

שקלים ב

הלימוד של מסכת שקלים מוקדש ע"י סארין שיינוס והרולד טרייבר לזכר הוריהם, "שלימדו אותנו על הערך של למידה ועל לקיחת חלק בקהילה יהודית."

בראשון באדר, בית הדין היה מודיעים על הבאת מחצית השקל למקדש לקרבנות ציבור לאותה שנה ולהזכיר לאנשים לא להוציא כלאים מהשדות עם היו. בחמישה עשר באדר הם היו קוראים את המגילה בערים המוקפות חומה מימות יהושע בן נון, מתקנים את הכבישים וההכנות האחרות הנחוצות לאחר החורף לקראת החג המתקרב. הם היו עוקרים גם כלאים מהשדות של אנשים שלא עקרו בעצמם. אנו מכריזים בראשון באדר, כך שהשקלים יגיעו לבית המקדש עד ראשון ניסן, כאשר נפריד את הכסף לרכישת כל קרבנות הציבור (תרומת הלשכה). מדוע זה נעשה בראשון בניסן? מתי אנו מכריזים בשנה מעוברת? הגמרא מביאה הוכחות מפסוקים שאנשים אינם מטבעם עושים את הדבר הנכון הזה ויזדקקו לתזכורת. היו שלושה סוגים שונים של תרומות למשכן – מאיפה זה נגזר ומה היו ההבדלים ביניהם? מה ההבדלים בין אדר הראשון לשני? מה אנו כותבים על מסמכים עבור אדר ראשון ואדר שני?

א׳:א׳

להעמיק בדף

פדיון שבויים דף משלהן 59 עם שירה וחמוטל

איך גלעד שליט נכנס לירושלמי? פדיון שבויים – דף משלהן 59

מתי משלמים שבויים ובאיזה מחיר? האם יש גבול למחיר שאנחנו מוכנים לשלם? גלעד שליט/פדיון שבויים/מהר״ם מרוטנברג פדיון שבויים עם שירה וחמוטל דף משלהן פרק 59 לסרטונים נוספים של שירה וחמוטל

שקלים ב

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

שקלים ב
א׳:א׳
Scroll To Top