Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ד׳ בכסלו תשע״ד | 7 נובמבר 2013
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

שקלים כ


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

להעמיק בדף

אורלי גולדקלנג Orly Goldclang

כדי לא לרמות את הסביבה, חובתנו לא לרמות את עצמנו

חז"ל מבקשים שלא נתרגל להבטיח הבטחות עם כוכבית ששולחת לאותיות קטנות בחוזה שכתוב לטובתנו שקלים דף כ ע"ב עבודת הקורבנות הייתה מלאכה מושגחת היטב. הכוהנים נדרשו לדאוג שקיים תיאום מלא בין בעלי הקורבן לבהמה או לשה שהביאו, וכן לדייק בסוג ההקרבה שלשמה הוקדש הקורבן. אבל תקלות קורות, והמשנה שלנו מבקשת להבין מה עושים במקרה שמוצאים…

שקלים כ

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

שקלים כ
גלול כלפי מעלה