Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ט בניסן תשפ״א | 11 אפריל 2021

שקלים כא

הדף היום מוקדש ע"י ג'ולי מנדלסון לכבוד אביה, יעקב יוסף בן ציפורה בעילה. "עם המון הכרת הטוב לה' ולרופא ותודה לכל לומדי הדף שהתפללו עבורו. רפואה שלמה אבא — אנחנו כבר רואים אותך חוזר לרכיבת אופניים וטיולים בזמן הקרוב!"

לפי רבי שמעון, מדוע ואיך שינו הרבנים את החוק לגבי מי משלם עבור מנחת חביתין של הכהן הגדול כאשר הוא נפטר עד שמונה כהן גדול חדש? בתרחיש זה, למנחה מביאים כמות שלמה ולא מתחלקת בין הבוקר לאחר הצהריים. האם זה אומר ששווי יום שלם מובא רק בבוקר או שמביאים סכום של יום שלם גם בבוקר וגם אחר הצהריים. אם זה הובא פעמיים ביום, האם רק הקמח הוכפל או גם השמן והלבונה? מאיפה אנו למדים שאין מעילה באפר הפרה האדומה? מה הסטטוס לגבי טומאה של פריטים שונים כלומר רוק, כלים, סכינים שנמצאו בירושלים ולא ידוע אם טמאים או לא בעונת החגים וגם שלא בעונת החגים? האם דם של נבלה מטמא? אם הפרוכת נטמאה, היכן הם טובלים אותה? במה זה תלוי? כמה נימים שימשו לייצור הפרוכת וכמה חוטים בכל נימה? מה ההבדל בין הפרוכת שבין ההיכל לקודש הקודשים לבין המסך שהיה בכניסה להיכל?

ח׳:א׳
ח׳:ב׳
ח׳:ג׳

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

שקלים כא

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

שקלים כא
ח׳:א׳
ח׳:ב׳
ח׳:ג׳
גלול כלפי מעלה