Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״א בניסן תשפ״א | 24 מרץ 2021
  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

שקלים ג

הדף היום מוקדש ע"י ג'וש ווילקנפלד לכבוד המניין השכמה של המגרש חנייה ע"ש צ'בי צ'ייס, שמעניקה תפילה איכותית ויעילה בתקופה האתגרית הזאת. וגם ע"י ג'יל שיימז לזכר אמה ומורתה, סינה בייקר (שפרה בת זאלה וברכה). "אמא, תודה לך על האהבה ללימוד תורה שהשרשת בנו ובכל כך הרבה אחרים." 

הגמרא מתארת ​​את הצורך בהכנות שנעשו מהחמשה עשר באדר וכיצד הם היו מציינים את הקברים. בהתחלה, בתי הדין היו שולחים אנשים לעקור כלאים במקרה שאנשים לא יעשו זאת בעצמם. אך עם הזמן הם שינו את מדיניותם. איך ולמה? בסופו של דבר, הם הפקירו את השדות. איך זה פתר את הבעיה? מאיפה אנו למדים כי לבתי המשפט הזכות להפקיר רכושם של אנשים? אם הם הפקירו, הבעלים פטורים ממעשרות. האם ניתן להכריז על שנה מעוברת בשנת השמיטה או בשנה שלאחר השמיטה? למה שזו תהיה בעיה? מה-25 באדר, אם אנשים לא היו נותנים את מחצית השקל, בית הדין היה לוקח מהם משכון. מאילו קבוצות אנשים הם אינם רשאים לדרוש משכון? האם לכהנים מותר לתת מחצית השקל אך אינם חייבים או האם הם חייבים כמו כולם? מדוע חשבו הכהנים כי אסור להם לתת מחצית השקל? מהם הדינים לגבי ילדים? מה ההבדל בין אלה שיש להם שתי שערות אך עדיין לא בני 20 ולאלה שעדיין אין להם שתי שערות? הגמרא מביאה דיון בין רבי יהודה לחכמים בנוגע לגישות שונות לגבי כהנים. נכרים וכותים לא יכולים לתת מחצית השקל. מה כן מותר להם להביא לבית המקדש?

א׳:ב׳
א׳:ג׳
א׳:ד׳
  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

להעמיק בדף

פדיון שבויים דף משלהן 59 עם שירה וחמוטל

איך גלעד שליט נכנס לירושלמי? פדיון שבויים – דף משלהן 59

מתי משלמים שבויים ובאיזה מחיר? האם יש גבול למחיר שאנחנו מוכנים לשלם? גלעד שליט/פדיון שבויים/מהר״ם מרוטנברג פדיון שבויים עם שירה וחמוטל דף משלהן פרק 59 לסרטונים נוספים של שירה וחמוטל

שקלים ג

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

שקלים ג
א׳:ב׳
א׳:ג׳
א׳:ד׳
גלול כלפי מעלה