Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ט״ז בניסן תשפ״א | 29 מרץ 2021
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

שקלים ח

הדף היום מוקדש ע"י ברברה אשכנז "לכבוד בעלי הנפלא רון, שהתמיכה שלו בלימוד הדף היומי עודד אותי להמשיך את המסע הלמידה שלי. אני מודה לו בכל הלב!"

מה התאריך לשנה החדשה למעשר בהמה? ישנן שלוש דעות שונות. הגמרא מסבירה כל אחת. מה קורה עם בעלי חיים שנולדים בסוף השנה ועדיין אינם מוכנים להקריב כקורבנות (מכיוון שהם צריכים להיות בני שמונה ימים) – האם הם חלק מהמעשר לשנה היוצאת או הנכנסת? המשנה מתארת ​​כמה קופות שימשו לפעילות תרומת הלישכה. איך תויגו הסלים? למי שהולך לעשות פעילות זו היו כללים נוקשים בנוגע ללבושו כדי להבטיח שהוא לא נחשד בגניבת כסף. הרבנים לומדים ממשנה זו את גודל הסלים שהוזכרו במשנה במסכת שבת בנוגע לכמה סלים מותר להעביר מאוצר בשבת אם צריך את המקום לאורחים או לבית מדרש. שיעורים אחרים נדונים כאן, כמו כמות היין שהמצויא מרשות לרשות בשבת חייב עליו. שיעור זה נגזר מהכמות שצריכה להיות בכל אחת מארבע הכוסות על בפסח. האם אפשר לשתות את כל ארבע הכוסות בבת אחת? האם אפשר לשתות אותם לאט לאט? חייבים לשתות יין אדום מכיוון שהוא נחשב ליין חזק יותר. האם ניתן לשתות סוגים אחרים של יינות כמו יין מתוק, יין מבושל, יין מדולל, יין מתובל – שרבים מהם לא ניתן היה לנסך על גבי המזבח?

 

ג׳:ב׳
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

שקלים ח

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

שקלים ח
ג׳:ב׳
גלול כלפי מעלה