Skip to content

י׳ במרחשון תשפ״ב | 16.10.21 | הדף היומי: ראש השנה ז - שבת י' בחשון

הדף היומי

י״ז בניסן תשפ״א | 30 מרץ 2021

שקלים ט

הדף היום מוקדש ע"י לורנס קו "לכבוד מימי ומיקי ניומן גלזק, נכדם של מיכאל ניומן ז"ל שחייו ממש ייצגו את הערכים של התורה, ושעודד אותי להתחיל ללמוד דף יומי. וע"י הרב קלייר גינסבורג גולדשטיין "לכבוד ילדיה סם, שירה, איוואן, סת, ושרה רוז, אשר ממשיכים בדרכי הוריי, שמואל יודל בן אושר זימל הכהן ומינדל דבורה בת שלמה ז"ל."

הגמרא דנה במדידת רבע לוג. בהקשר זה, מביאים מעשה שלרבי יהודה הנשיא היה דם של נבלה ופסק שזה טהור. הרבנים שאלו האם זה בגלל שהיה פחות מרבע דם או שדם של נבלהם הוא תמיד טהור (ורק הבשר מטמא)? ניתנות תשובות שונות. אנשים עם שיער מתולתל לא יכולים להיכנס לאוצר המקדש מכיוון שהם עלולים להסתיר כסף בתלתלים שלהם. מביאים פסוקים שונים כדי להוכיח שאנשים צריכים לוודא שלא לעורר חשד בקרב אחרים. איך זה בדיוק עבד כשהכניסו את הכספים לקופות – מאילו קופות לקחו את הכסף? מה ייצגה כל אחת משלושת הקופות? מה היה רבן גמליאל עושה במיוחד? למה? איך נלקח הכסף? מאיזה קופה ומתי? הפרק מסתיים בציטוט מפורסם של רבי פנחס בן יאיר המסביר כיצד התנהגות טובה אחת מובילה לשני וכו 'וכו' ואיך אפשר להתחיל בזריזות וזה בסופו של דבר יכול להביא את אליהו הנביא. רבי מאיר מביא גם אמירה על מה יכול לתת למישהו זכות להיכנס לעולם הבא.

ג׳:ג׳
ד׳:א׳

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

שקלים ט

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

שקלים ט
ג׳:ג׳
ד׳:א׳
Scroll To Top