Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ט׳ בטבת תשפ״ב | 13 דצמבר 2021

תענית לא – סיום מסכת תענית

סיום מסכת תענית מוקדש ע”י שרה אבריק לזכר נשמת לאה ונתן אבריק ורוחל וולטר מארק.

וסיום מסכת תענית מוקדש ע”י רלה פלדמן ומשפחה “לכבוד כל מי שלומד דף יומי והמורות המסורות שמאפשרות את זה! תודה לרבנית מישל פרבר על השראתך היום ולאילנה קורשן על השיעור בסיום באנגלית!”

טקסט לאמירת ההדרן

שני נימוקים נוספים מובאים באשר למשמעות יום ט”ו באב. האחת היא שהאנשים שנהרגו בביתר במרד בר כוכבא הורשו להיקבר באותו יום. השני הוא שזה היום האחרון שהם הצליחו לחתוך עצים לבית המקדש לפני שהימים התחילו להתקצר והשמש לא תהיה חזקה מספיק כדי לייבש את העצים. אם העץ לא יתייבש מספיק, הוא יכול להתליע, ובכך ייפסל משימוש על המזבח. כשהימים מתקצרים מי שלומד לתוך הלילה יוסיף שנים לחייו ומי שלא, מקצר את חייו. ביום כיפור וט”ו באב כשנשים היו יוצאות לרקוד, היו שואלות בגדים אחת מהשנייה. ברייתא מציינת מי היתה ללוה ממי. היו מטהרים את הבגדים תחילה במקווה, גם אם היו מקופלים בארון לזמן ממושך, למקרה שהיו טמאים. מה היו אומרים לגברים כדי לעודד אותם להתחתן עם הנשים? זה היה תלוי מה החוזקות של האישה – יופי או ייחוס. מה הם היו אומרים לו אם האשה לא היתה יפה או עם ייחוס טוב? בעתיד יתקיים מחול שבו יישבו הצדיקים עם הקב”ה בגן עדן, ויצביעו על ה’ ויאמרו: “הנה אלקינו זה קוינו לו ויושיענו…”

 

לאיזה שירצו יעלו

רב מתנה אמר יום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה ואמר רב מתנה אותו יום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה תקנו ביבנה הטוב והמטיב הטוב שלא הסריחו והמטיב שנתנו לקבורה

רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו יום שפסקו מלכרות עצים למערכה דתניא רבי אליעזר הגדול אומר מחמשה עשר באב ואילך תשש כוחה של חמה ולא היו כורתין עצים למערכה לפי שאינן יבשין

אמר רב מנשיא וקרו ליה יום תבר מגל מכאן ואילך דמוסיף יוסיף ודלא מוסיף יאסף מאי יאסף אמר רב יוסף תקבריה אימיה

שבהן בנות ירושלים כו׳ תנו רבנן בת מלך שואלת מבת כהן גדול בת כהן גדול מבת סגן ובת סגן מבת משוח מלחמה ובת משוח מלחמה מבת כהן הדיוט וכל ישראל שואלין זה מזה כדי שלא יתבייש את מי שאין לו

כל הכלים טעונין טבילה אמר רבי אלעזר אפילו מקופלין ומונחין בקופסא

בנות ישראל יוצאות וחולות בכרמים תנא מי שאין לו אשה נפנה לשם

מיוחסות שבהן היו אומרות בחור וכו׳ תנו רבנן יפיפיות שבהן מה היו אומרות תנו עיניכם ליופי שאין האשה אלא ליופי מיוחסות שבהן מה היו אומרות תנו עיניכם למשפחה לפי שאין האשה אלא לבנים מכוערות שבהם מה היו אומרות קחו מקחכם לשום שמים ובלבד שתעטרונו בזהובים

אמר עולא ביראה אמר רבי אלעזר עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים והוא יושב ביניהם בגן עדן וכל אחד ואחד מראה באצבעו שנאמר ואמר ביום ההוא הנה אלהינו זה קוינו לו ויושיענו זה ה׳ קוינו לו נגילה ונשמחה בישועתו

הדרן עלך בשלשה פרקים וסליקא לה מסכת תענית

להעמיק בדף

Siyum Taanit (תענית)

סיום מסכת תענית

מוזמנות ומוזמנים להצטרף אלינו לסיום מסכת תענית של הדרן! בואו ללמוד, להקשיב, ולחגוג יחד עוד אבן דרך חשובה במסע הדף היומי. הסיום התקיים ביום שני, אור לי׳ בטבת, 13.12. מה בתכנית? הרבנית מישל פרבר הרבנית קרן קירשנבאום מסיימת את המסכת? לחצו כאן לטקסט סיום מסכת (תענית) שנאמר על ידי מי שסיימה את המסכת. מזל טוב לכל…

גפת בדף היומי

השמחה בטו באב – לסיום מסכת תענית – גפ”ת #83

מהו סודו של טו באב? ומדוע לסיים בו את מסכת נענית. נעיין בפט גמרא וברש”י ורשב”ם ונגלה סוד נוסף שמתחבא בשמחה של טו באב סוד מתוק במיוחד ללומדי התורה של שבעלפה. הצטרפו אלינו לגפת האחרונה במסכת תענית   הגענו לאקורד הסיום של מסכת תענית. סיום שיש בו כדי להאיר באור אחר את המסכת כולה. נקשיב לפשט…

תענית לא – סיום מסכת תענית

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

תענית לא – סיום מסכת תענית

לאיזה שירצו יעלו

רב מתנה אמר יום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה ואמר רב מתנה אותו יום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה תקנו ביבנה הטוב והמטיב הטוב שלא הסריחו והמטיב שנתנו לקבורה

רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו יום שפסקו מלכרות עצים למערכה דתניא רבי אליעזר הגדול אומר מחמשה עשר באב ואילך תשש כוחה של חמה ולא היו כורתין עצים למערכה לפי שאינן יבשין

אמר רב מנשיא וקרו ליה יום תבר מגל מכאן ואילך דמוסיף יוסיף ודלא מוסיף יאסף מאי יאסף אמר רב יוסף תקבריה אימיה

שבהן בנות ירושלים כו׳ תנו רבנן בת מלך שואלת מבת כהן גדול בת כהן גדול מבת סגן ובת סגן מבת משוח מלחמה ובת משוח מלחמה מבת כהן הדיוט וכל ישראל שואלין זה מזה כדי שלא יתבייש את מי שאין לו

כל הכלים טעונין טבילה אמר רבי אלעזר אפילו מקופלין ומונחין בקופסא

בנות ישראל יוצאות וחולות בכרמים תנא מי שאין לו אשה נפנה לשם

מיוחסות שבהן היו אומרות בחור וכו׳ תנו רבנן יפיפיות שבהן מה היו אומרות תנו עיניכם ליופי שאין האשה אלא ליופי מיוחסות שבהן מה היו אומרות תנו עיניכם למשפחה לפי שאין האשה אלא לבנים מכוערות שבהם מה היו אומרות קחו מקחכם לשום שמים ובלבד שתעטרונו בזהובים

אמר עולא ביראה אמר רבי אלעזר עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים והוא יושב ביניהם בגן עדן וכל אחד ואחד מראה באצבעו שנאמר ואמר ביום ההוא הנה אלהינו זה קוינו לו ויושיענו זה ה׳ קוינו לו נגילה ונשמחה בישועתו

הדרן עלך בשלשה פרקים וסליקא לה מסכת תענית

גלול כלפי מעלה