Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״ז בכסלו תשע״ד | 20 נובמבר 2013

יומא יב


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

להעמיק בדף

דף משלהן- 62 מזוזה

דף משלהן 62 – למה שירה לא נישקה מזוזה בקורונה?

דף משלהן 62 – למה שירה לא נישקה מזוזה בקורונה? ומה הקשר בין מזוזה ומסכת יומא?

יומא יב

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

יומא יב
גלול כלפי מעלה