Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ד בטבת תשע״ד | 27 דצמבר 2013
  • לימוד החודש מוקדש ע"י אסתר גרוס לע"נ אביה מני גרוס

יומא מט


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'
  • לימוד החודש מוקדש ע"י אסתר גרוס לע"נ אביה מני גרוס

להעמיק בדף

אורלי גולדקלנג Orly Goldclang

גם כשמישהו עוזר לנו, ההישגים הם עדיין שלנו

בדיון בשאלה הנוגעת להקטרת קטורת ביום הכיפורים, חז"ל מלמדים אותנו להעריך את העבודה שלנו יומא דף מט עא בדפים האחרונים חזרה המשנה לתאר את עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים, והפעם עסקה בהוצאת הכף והמחתה, אותן הוא נדרש למלא "מלוא חפניו" קטורת – כלומר לפי מידת ידו. כהן שיש לו כפות ידיים גדולות ממילא יביא חופן…

יומא מט

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

יומא מט

גלול כלפי מעלה