Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ה׳ בשבט תשע״ד | 6 ינואר 2014
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י לאה גולדפורד לע"נ ציפורה בת יחזקאל, רבקה יודה בת דוד צבי, ברכה ביילה בת ברל, חיים גרשון בן צבי אריה, דבורה רבקה בת טוביה הכהן, אברהם באר בן מרדכי ושרון בת יעקב.

יומא נט


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י לאה גולדפורד לע"נ ציפורה בת יחזקאל, רבקה יודה בת דוד צבי, ברכה ביילה בת ברל, חיים גרשון בן צבי אריה, דבורה רבקה בת טוביה הכהן, אברהם באר בן מרדכי ושרון בת יעקב.

להעמיק בדף

גפת בדף היומי

גפ"ת יומא 59: איך זוכרים מה למדנו? ומה גורם לנו לקבל עמדה של מיהו אחר?

מה העקרונות שצריכים להיות לטריקים שיעזרו לנו לזכור את מה שלמדנו? בשאלה זו שמזכירה לנו שגם בלימוד הדף היומי אנחנו רוצות ומתפללות לא רק ללמוד אלא גם לזכור ולדעת – עוסק הגפ"ת שלנו ודרך פירושם של רש"י ותוספות ננסה לאסוף את העקרונות לסימנים מזכירים.. לחצו לשיעור להדפסה   בעזרת ה' גפ"ת יומא 6: איך זוכרים…

יומא נט

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

יומא נט
גלול כלפי מעלה