Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ז׳ בשבט תשע״ד | 8 ינואר 2014
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י לאה גולדפורד לע"נ ציפורה בת יחזקאל, רבקה יודה בת דוד צבי, ברכה ביילה בת ברל, חיים גרשון בן צבי אריה, דבורה רבקה בת טוביה הכהן, אברהם באר בן מרדכי ושרון בת יעקב.

יומא סא


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י לאה גולדפורד לע"נ ציפורה בת יחזקאל, רבקה יודה בת דוד צבי, ברכה ביילה בת ברל, חיים גרשון בן צבי אריה, דבורה רבקה בת טוביה הכהן, אברהם באר בן מרדכי ושרון בת יעקב.

להעמיק בדף

תניה רגב

אין לו תקנה / אין לו טהרה עולמית

המילים 'אין לו תקנה' ו'אין לו טהרה עולמית', המופיעות בדף ס"א ע"ב, מנוגדות לתנועת נפש מאוד מאוד עמוקה ‏ביהדות המניחה שכמעט הכל בר ריפוי: שתמיד ניתן לתקן, לשפר, לטייב או להתקדם. ביטויים אלה נאמרים ביחס ‏לשני אנשים שונים – האחד הוא הנזיר ה'ממורט' שאין לו שערות לגלח ולהקריב בתום ימי נזירותו, השני הוא ‏המצורע חסר…

יומא סא

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

יומא סא
גלול כלפי מעלה