Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ז׳ בשבט תשע״ד | 8 ינואר 2014

יומא סא


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

להעמיק בדף

תניה רגב

אין לו תקנה / אין לו טהרה עולמית

המילים 'אין לו תקנה' ו'אין לו טהרה עולמית', המופיעות בדף ס"א ע"ב, מנוגדות לתנועת נפש מאוד מאוד עמוקה ‏ביהדות המניחה שכמעט הכל בר ריפוי: שתמיד ניתן לתקן, לשפר, לטייב או להתקדם. ביטויים אלה נאמרים ביחס ‏לשני אנשים שונים – האחד הוא הנזיר ה'ממורט' שאין לו שערות לגלח ולהקריב בתום ימי נזירותו, השני הוא ‏המצורע חסר…

יומא סא

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

יומא סאגלול כלפי מעלה