Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״ב בשבט תשע״ד | 13 ינואר 2014
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י לאה גולדפורד לע"נ ציפורה בת יחזקאל, רבקה יודה בת דוד צבי, ברכה ביילה בת ברל, חיים גרשון בן צבי אריה, דבורה רבקה בת טוביה הכהן, אברהם באר בן מרדכי ושרון בת יעקב.

יומא סו


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י לאה גולדפורד לע"נ ציפורה בת יחזקאל, רבקה יודה בת דוד צבי, ברכה ביילה בת ברל, חיים גרשון בן צבי אריה, דבורה רבקה בת טוביה הכהן, אברהם באר בן מרדכי ושרון בת יעקב.

להעמיק בדף

דף משלהן- פרק 69 שמע ישראל

הסלוגן הכי מפורסם שיש: שמע ישראל ובשכמל"ו – דף משלהן פרק 69

הסלוגן הכי מפורסם שיש: שמע ישראל וברוך שם כבוד מלכותו. מאיפה הכל התחיל? הדף של ישי ריבו, סדר העבודה. יומא

יומא סו

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

יומא סו
גלול כלפי מעלה