Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ז בשבט תשע״ד | 28 ינואר 2014

יומא פא


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

להעמיק בדף

גפת בדף היומי

גפ"ת יומא 62: מדוע אוכלים בערב יום כיפורים

מי שאכל בערב יום הכיפורים והתענה ביום הכיפורים שכרו כפול. מדוע? למה האכילה בערב יום הכיפורים מייצרת שכר כפול? לצד רש"י נלמד הפעם את רבינו יונה ושיבולי הלקט ונחשף לפניו המרובות של ערב יום הכיפורים ושל יום הכיפורים עצמו   שיטת רש"י בביאור סיבת האכילה בתשיעי הגמרא בדף פא ע"ב מביאה ברייתא מפי חייא בר…

דף משלהן 71- הריון והנקה

הריון ויום כיפור – דף משלהן 71 -מה דין נשים בהריון ומניקות ביום כיפור?

לקראת סוף יום כיפור – מה דין נשים בהריון ומניקות ביום כיפור? מה הגמרא פוסקת, ומה קרה לשירה כשהייתה אמא צעירה ביום כיפור? מוטל ושירה עוסקות בדיני הריונית ומניקה ביום כיפור, ופורשות את הדעות השונות ליחס לנשים אלה מהגמרא ועד ימינו יום כיפור, צום, הריון, הנקה, חיה, מלך

יומא פא

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

יומא פאגלול כלפי מעלה