Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ט בשבט תשע״ד | 30 ינואר 2014

יומא פג


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

להעמיק בדף

סדרת המדרשות midrashot (thumbnails) (2)

עוברה שהריחה – סוגיות נבחרות (טבת שיעור ג)

ברוכה הבאה לשיעור האחרון בסדרת טבת עם הרבנית זיוית ברלינר! חברותא דפי הגמרא הקדמה: פתחי את הקובץ (לימוד בחברותא) והקציבי כ40 דק ללימוד עצמי. אחר כך, עברי לחלק ב: שיעור: יישר כח!  

טבת שיעור 1ב

גדרי פיקוח נפש: בין חולה ליולדת – סוגיות נבחרות (טבת שיעור א)

ברוכה הבאה לסדרת טבת עם הרבנית זיוית ברלינר, ראש מדרשת רוני, מדרשה בצהלי! דפי הגמרא  גדרי פיקוח נפש בחולה וביולדת הנחייה ללימוד בחברותא את דף התשובות תמצאו בסוף השיעור הקדמה: פתחי את הקובץ (גדרי פיקוח נפש בחולה וביולדת הנחייה ללימוד בחברותא) והקציבי כ40 דק ללימוד עצמי. אחר כך, עברי לחלק ב: דף התשובות יישר כח! סמני את…

דר איילת הופמן ליבזון

האם ספק נפשות להקל אף ביום כיפור? (יומא פג)

האם ספק נפשות להקל אף ביום כיפור? (יומא פג) איילת הופמן ליבזון   מי צריך להחליט אם אדם חולה יאכל ויפר את התענית של יום הכיפורים? בדף של מחר אנחנו מוצאים שלושה מודלים של מענה לשאלה זו: משנה יומא ח, ה קובעת כי "חולה מאכילין אותו על פי בקיים ואם אין שם בקיים מאכילין על…

יומא פג

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

יומא פג


גלול כלפי מעלה