Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ד׳ באדר א׳ תשע״ד | 4 פברואר 2014

יומא פז-פח


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

להעמיק בדף

video logo Hadran.org.il

סיום מסכת יומא

סיום מסכת יומא, מוקדש על ידינו, אסתי בן-דוד ורחל קרן, לכבוד הורינו, אשר פתחו לנו שערי תורה: לזכרו של אבינו, אפרים אלימלך אורבך ז"ל, אשר בימים אלו מלאו 30 שנה לפטירתו. כל ימיו לא חדל אבינו ללמוד וללמד, העמיד תלמידים הרבה ויצר במאמריו וספריו הרבים תחומי דעת ומחקר במחשבת חז"ל, בעלי התוספות, הלכה, פיוט ופרשנות…

גפת בדף היומי

גפ"ת 63 יומא: האם יש בעולם הדתי שלנו גדר של רשות?

האם העולם הדתי שלנו מורכב רק מחובות או שיש מקום גם להתנדבות ולרצון ולבחירה בתוכו? בחתימתה של מסכת יומא העוסקת ביום בו אנחנו מחפשים מחדש את הקרבה והקשר לקב"ה מכניס אותנו תוספות לתוך שאלה חשובה זו.. מוזמנים להצטרף אלינו.. הסוגיה דנה בתפילת נעילה שהיא תפילה מיוחדת לא רק במיקום ובאנרגיות שהיא מחביאה, אלא גם במבנה ההלכתי…

דף משלהן יום כיפור מכפר

יום כיפור מכפר – דף משלהן 72: על אילו עברות יום הכיפורים מכפר?

גם אם תתפללו חזק ביום כיפור יש עברות שלא יתכפרו לכם… וולוג מסכם למסכת יומא על אילו עברות יום הכיפורים מכפר? מה יותר חשוב – עברות שבין אדם למקום או עברות שבן אדם לחברו?

יומא פז-פח

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

יומא פז-פח


גלול כלפי מעלה