Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

היכונו לתקופת החגים עם לימוד גמרא בקצב אישי!

ברוכות וברוכים הבאים להמלצות לימוד עצמי לקראת ראש השנה, יום כיפור וסוכות.

הלימוד מבוסס על ארכיון השיעורים עם הרבנית מישל פרבר. לכל דף שיעור של כ35 דקות בפודקאסט ובוידאו. הלימוד הינו ללא תשלום. באתר תמצאו גם שיעורי הרחבה בנושאים רלוונטיים ע"י מגוון נשים.

 

לימוד לראש השנה ויום כיפור

1 shofar

דיני שופר ותפילות ראש השנה

מסכת ראש השנה,

דפים כו-לה (10 דפים)

2 scales

הלכות הצום וענייני תשובה

מסכת יומא,

דפים עג-פח (16 דפים)

3 breastplate

עבודת יום הכיפורים במקדש

מסכת יומא,

דפים ב-עג (72 דפים)

לימוד לסוכות

4 sukkah

הלכות סוכה

מסכת סוכה,

דפים ב-כט (28 דפים)

5 4 minim lulav etrog

הלכות ארבעת המינים

מסכת סוכה,

דפים כט-מב (14 דפים)

6 harp

חג סוכות בזמן המקדש

מסכת סוכה,

דפים מב-נו (15 דפים)

שיעורים קצרים לראש השנה

שיעורים קצרים ליום כיפור

תפילת נעילה – דף משלהן 94

מאת הרבנית שירה מירוויס מרילי והרבנית חמוטל שובל | דצמבר 6, 2021 | ב׳ בטבת תשפ״ב

צומות קטנים – דף משלהן 88

מאת הרבנית שירה מירוויס מרילי והרבנית חמוטל שובל | אוקטובר 25, 2021 | י״ט במרחשוון תשפ״ב

הפרוכת בקודש הקודשים – גפ"ת 72 ראשון למסכת ביצה

מאת הרבנית חנה גודינגר (דרייפוס) | ספטמבר 14, 2021 | ח׳ בתשרי תשפ״ב

סיום מסכת יומא

מאת Hadran Women | יולי 11, 2021 | ב׳ באב תשפ״א

גפ"ת 63 יומא: האם יש בעולם הדתי שלנו גדר של רשות?

מאת הרבנית חנה גודינגר (דרייפוס) | יולי 8, 2021 | כ״ח בתמוז תשפ״א

יום כיפור מכפר – דף משלהן 72: על אילו עברות יום הכיפורים מכפר?

מאת הרבנית שירה מירוויס מרילי והרבנית חמוטל שובל | יולי 4, 2021 | כ״ד בתמוז תשפ״א

גפ"ת יומא 62: מדוע אוכלים בערב יום כיפורים

מאת הרבנית יעל שמעוני | יולי 1, 2021 | כ״א בתמוז תשפ״א

הריון ויום כיפור – דף משלהן 71 -מה דין נשים בהריון ומניקות ביום כיפור?

מאת הרבנית שירה מירוויס מרילי והרבנית חמוטל שובל | יוני 27, 2021 | י״ז בתמוז תשפ״א

גפ"ת יומא 61: תוקף איסורי יום הכיפורים

מאת הרבנית חנה גודינגר (דרייפוס) | יוני 23, 2021 | י״ג בתמוז תשפ״א

גפ"ת יומא 57 – סודו של ה"ניאשתיק"

מאת הרבנית חנה גודינגר (דרייפוס) | מאי 25, 2021 | י״ד בסיון תשפ״א

שיעורים קצרים לסוכות

עליה לרגל – דף משלהן 104

מאת הרבנית שירה מירוויס מרילי והרבנית חמוטל שובל | פברואר 14, 2022 | י״ג באדר א׳ תשפ״ב

האם אסור לנחם אבלים ברגל? – גפ"ת 89

מאת הרבנית יעל שמעוני | פברואר 1, 2022 | ל׳ בשבט תשפ״ב

מלאכה בחוה"מ – דף משלהן 102

מאת הרבנית שירה מירוויס מרילי והרבנית חמוטל שובל | ינואר 30, 2022 | כ״ח בשבט תשפ״ב

האם שמחה מנצחת עצב? – גפ"ת 88

מאת הרבנית יעל שמעוני | ינואר 26, 2022 | כ״ד בשבט תשפ״ב

איסור מלאכה בחול המועד – גפ"ת 87

מאת הרבנית יעל שמעוני | ינואר 18, 2022 | ט״ז בשבט תשפ״ב

ביצה – יום טוב : דף משלהן 81

מאת הרבנית שירה מירוויס מרילי והרבנית חמוטל שובל | ספטמבר 5, 2021 | כ״ח באלול תשפ״א

דף משלהן פרק 80 – שמחת בית השואבה

מאת הרבנית שירה מירוויס מרילי והרבנית חמוטל שובל | ספטמבר 1, 2021 | כ״ד באלול תשפ״א

גפ"ת 70 סוכה: שמחת בית השואבה

מאת הרבנית יעל שמעוני | אוגוסט 26, 2021 | י״ח באלול תשפ״א

גפ"ת 69 סוכה: מה בין שמיטה למסכת סוכה?

מאת הרבנית חנה גודינגר (דרייפוס) | אוגוסט 15, 2021 | ז׳ באלול תשפ״א

הדסים וערבות : דף משלהן 77 – חמוטל ושירה לומדות על מסורות תימן

מאת הרבנית שירה מירוויס מרילי והרבנית חמוטל שובל | אוגוסט 9, 2021 | א׳ באלול תשפ״א
גלול כלפי מעלה