Skip to content
forms shabbat flier (5)
הדרן- קול נשי בשיח התלמודי

הדף היומי

עירובין נב

הגמרא מביאה מקרה שבו רבה בר רב חנן קנה שביתה מרחוק על ידי אמירה. אביי הקשה על מה שעשה על פי הפסיקה בסוף הדף הקודם ורבה בר רב חנן חזר...

עוד על הדף

התעדכנו בתכנים החדשים שלנו מהיוצרות של הדרן

gefet

על עונשים ורדיפה אחרי הטוב- גפ"ת פרק 5, שבת לב

דף משלהן- thumbnail

"על שלוש עבירות…"- דף משלהן, פרק 10

תניה רגב

מצוות הציצית – 'כהן מעט' שבת כ"ז ע"ב

gefet

על מסע של לימוד בבירור המציאות- גפ"ת פרק 4, שבת כ"ז

הגמרא – להתחבר למקור החיים שלנו

הגמרא היא הבסיס למסורת היהודית, להלכה ולמחשבה היהודית. לימוד גמרא הוא חוויה מאתגרת ומרגשת, המחברת את הלומדים למאגר הידע היהודי המשותף העצום. אנחנו מאמינות, שכאשר נשים לומדות וניגשות באופן ישיר למקורות העשירים של המסורת היהודית, הן מחזקות את השורשים היהודיים שלהן, משפרות את יכולתן לתרום לקהילה, ולמעשה, תורמות לשיפור עתיד העם היהודי.

הצטרפי לקהילת הלומדות של הדרן ובואי ללמוד גמרא עם עוד נשים באזור מגורייך

חיפוש דף

אודות הדרן

הדרן הוא הארגון היחיד שמטרתו לעורר השראה ולעודד נשים מכל רחבי העולם ללמוד גמרא

לתמוך בהדרן

תמיכתכם תאפשר לנו להמשיך להעשיר נשים ולחזק את הקשר שלהן ליהדות באמצעות הגמרא

חיפוש לפי נושא

חיפוש דף לפי תחומי ענין או נושא מסוים

Scroll To Top