Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן
הדרן קול נשי בשיח התלמודי heb web
הדרן קול נשי בשיח התלמודי heb mobile

הדף היומי

בבא בתרא כב

הדף היום מוקדש לרפואה שלמה והתאוששות מהירה לאשר בן ריבה. באילו נסיבות יכולים זרים להיכנס לעיר ולמכור את סחורתם? ישנן הקלות מיוחדות עבור אלו שלומדים תורה. בשל כך, שאלו הרבנים...

התעדכנו בתכנים החדשים שלנו מהיוצרות של הדרן

במחשבה שניה icon (YouTube Thumbnail)

הלנת שכר – במחשבה שניה

גפת דף לוגו gefet logo

שכיר נשבע ונוטל – גפ"ת

גפת דף לוגו gefet logo

היתר עיסקא – גפ"ת

במחשבה שניה icon (YouTube Thumbnail)

לשון הדיוט: הטובה היא? – במחשבה שניה

הגמרא – להתחבר למקור החיים שלנו

הגמרא היא הבסיס למסורת היהודית, להלכה ולמחשבה היהודית. לימוד גמרא הוא חוויה מאתגרת ומרגשת, המחברת את הלומדים למאגר הידע היהודי המשותף העצום. אנחנו מאמינות, שכאשר נשים לומדות וניגשות באופן ישיר למקורות העשירים של המסורת היהודית, הן מחזקות את השורשים היהודיים שלהן, משפרות את יכולתן לתרום לקהילה, ולמעשה, תורמות לשיפור עתיד העם היהודי.

אודות הדרן

הדרן הוא הארגון היחיד שמטרתו לעורר השראה ולעודד נשים מכל רחבי העולם ללמוד גמרא

לתמוך בהדרן

תמיכתכם תאפשר לנו להמשיך להעשיר נשים ולחזק את הקשר שלהן ליהדות באמצעות הגמרא

חיפוש לפי נושא

חיפוש דף לפי תחומי ענין או נושא מסוים

גלול כלפי מעלה