Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Skip to content

כ״ב במרחשון תשפ״ב | 28.10.21 | הדף היומי: ראש השנה יט

הדרן קול נשי בשיח התלמודי heb web
הדרן קול נשי בשיח התלמודי heb mobile

הדף היומי

ראש השנה יט

יש מחלוקת האם בטלה מגילת תענית או לא לאחר חורבן הבית. כמה אמוראים מביאים מספר קושיות מברייתות נגד דעת רב ור' חנינא שמגילת תענית בטלה. תוך כדי אחת הקושיות, לומדים...

התעדכנו בתכנים החדשים שלנו מהיוצרות של הדרן

גזירות חכמים דף יומי

גזרות חכמים – מדוע לאסור את המותר? מה המחיר? ואיך מתמודדים? – גפ"ת 23

תניה רגב

להגדיש את הסאה בפסיקת הלכה – שבת קנ"ג

דף משלהן אמירה לגוי

אחרון לשבת! אמירה לגוי – דף משלהן 27

daf_icon

ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס

הגמרא – להתחבר למקור החיים שלנו

הגמרא היא הבסיס למסורת היהודית, להלכה ולמחשבה היהודית. לימוד גמרא הוא חוויה מאתגרת ומרגשת, המחברת את הלומדים למאגר הידע היהודי המשותף העצום. אנחנו מאמינות, שכאשר נשים לומדות וניגשות באופן ישיר למקורות העשירים של המסורת היהודית, הן מחזקות את השורשים היהודיים שלהן, משפרות את יכולתן לתרום לקהילה, ולמעשה, תורמות לשיפור עתיד העם היהודי.

אודות הדרן

הדרן הוא הארגון היחיד שמטרתו לעורר השראה ולעודד נשים מכל רחבי העולם ללמוד גמרא

לתמוך בהדרן

תמיכתכם תאפשר לנו להמשיך להעשיר נשים ולחזק את הקשר שלהן ליהדות באמצעות הגמרא

חיפוש לפי נושא

חיפוש דף לפי תחומי ענין או נושא מסוים

Scroll To Top